كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تماس با بیمارستان
 • تماس با بیمارستان
  تلفن:
  02637305001
  02637305002
  دورنگار:
  02637305003

  نشانی : استان البرز کرج جاده محمد شهر به ماهدشت بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی

  shariati.hospital@abzums.ac.ir

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

تاریخچه

درسال 1345 بیمارستان دکتر علی شریعتی کرج تاسیس شد, که در آن زمان وابسته به دانشگاه تهران بود و کار خود را با 50 تخت بخش قلب آغاز کرد . درسال 1362بخش قلب به واحد دیگری منتقل گردید و پس از بازسازی کلی درهمان سال با بخشهای جراحی عمومی ، مردان و زنان ، ارتوپدی، جراحی گوش ، حلق وبینی ، جراحی ارولوژی با یک صد تخت فعالیت خود را ادامه داد . در سال 1365 به سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان تهران واگذار شد . پس از چند سال بیمارستان به شبکه بهداشت ودرمان کرج زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران انتقال یافت، که در همین زمان بخش های سی سی یو و آی سی یو، دیالیز و زایشگاه نیز به دیگر بخشهای بیمارستان اضافه گردید . در سال 1389 پس از تاْسیس استان البرز,  بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز قرار گرفت . در حال حاضراین بیمارستان با بخشهای اورژانس ، مردان ، زنان ، ccu ، icu ، زایشگاه ، اتاق عمل ، دیالیز ، جراحی ، ارتوپدی ، داخلی ، اطفال ، فیزیوتراپی ، چشم پزشکی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، نوار مغز ، نوار عضله ، اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش ، آندوسکوپی و اسپیرومتری و داروخانه 24 ساعته و دیگر درمانگاههای تخصصی به درمان , آموزش و خدمت رسانی اشتغال دارد .

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:14:05