جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۲۱:۲:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
تشكیل حلقه صالحین با موضوع شركت در انتخابات در نمازخانه بیمارستان

جلسه حلقه صالحین در تاریخ 19 خرداد 1400در بیمارستان دکتر شریعتی تشکیل شد. این جلسه با سخنرانی حاج آقا  علوی امام جماعت بیمارستان  در مورد انتخابات پیش رو و لزوم شرکت در انتخابات و با حضور جمعی از پرسنل درمان  عضو بسیج جامعه پزشکی، در نماز خانه بیمارستان برگزار شد.

V6.0.5.0