جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۱۲:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ 
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ ریاست محترم بیمارستان با كاركنان مركز

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ ریاست محترم بیمارستان با کارکنان مرکز  در تاریخ 1400/03/11

V6.0.5.0