ق
روز پزشك گرامي باد يکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی مبارك باد.

 
بيشتر
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:23:24

تصویر ها