ق
روز پزشك گرامي باد يکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی مبارك باد.

 
بيشتر
چهارشنبه 1 فروردين 1397   16:41:32

تصویر ها