گزارش تصویری بازدید مورخ 96/3/29  مسؤلین ستاد اقامه نماز گزارش تصویری بازدید مورخ 96/3/29  مسؤلین ستاد اقامه نماز واعضای کمیته های صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی ، کمیته اخلاق انطباق اموراداری  وفنی ،مؤسسات  پزشکی باموازین شرعی دانشگاه علوم پزشکی البرز باحضور مسؤلین بیمارستان دکتر علی شریعتی
بيشتر
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:17:41

تصویر ها