تصاويرجلسه پرسش وپاسخ
تصاوير هفته درختكاري
ايام الله دهه فجر مباركباد
تصاوير مربوط به پرسنل زحمتكش خدمات شهري شهرداري ماهدشت درحال هموار كردن مسير بيماران اورژانسي
گزارش تصويري از مراسم روز پرستار بيمارستان دكتر شريعتي
افتتاحيه  سي تي اسكن بيمارستان شريعتي
تمديد آگهی مزایده فيزيوتراپي بيمارستان
برنامه هاي هفته جهاني ايدز در بيمارستان دكتر علي شريعتي
برگزاري جلسه اي در خصوص بحران زلزله غرب كشور با حضور جمعي از مسئولين استان البرز
برگزاري جلسه پرسش و پاسخ همكاران با حضور رياست و مديريت بيمارستان
1 2 3 4 5 6 7
چهارشنبه 1 فروردين 1397   16:36:11

تصویر ها