سه‌شنبه 30 خرداد 1396 واحد مستقر در ارتقا سلامت

 ارتقا سلامت

این واحد با هدت افزایش سطح سلامت بیماران و مراجعان به بیمارستان و درمانگاه و افزایش سلامت جامعه تشکیل شده است. این واحد سعی دارد با افزایش مشارکت و آگاهی پرسنل درمانی به افزایش کیفیت آموزش به بیمار کمک کند و با برگزاری کلاس‌های آموزشی گروهی  و آموزش چهره به چهره به بیماران و آموزش همگانی به مراجعان درمانگاه و استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند فیلم های آموزشی، بروشورها و پمفلت‌های آموزشی برای افزایش سطح آگاهی و سلامت بیماران تلاش ‌کند.

دریافت پمفلت های آموزشی:
باورهای غلط درباره قلیان
عدم استعمال دخانیات
هفته بدون دخانیات
افسردگی

HOME CARE


به منظور معرفی بیماران نیازمند مراقبت در منزل به مراکز معتبر و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی البرز همکاران محترم لطفا پس از شناسایی این بیماران و معرفی به سرپرستار و تایید پزشک معالج فرم مربوطه تکمیل و به واحد Home care بیمارستان (خانم نیکخواه) ارسال گردد.

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:17:53