پنجشنبه 28 بهمن 1395 گام ششم طرح تحول سلامت در حالی اجرا می‌شود که پیشتر نیز 5 گام دیگر این طرح اجرا شده است. پرداخت 10 درصد هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی،‌ ارجاع ندادن بیمار برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان، رایگان شدن زایمان طبیعی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حمایت از بیماران صعب‌العلاج و ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها از دیگر گام‌های این طرح محسوب می‌شود.
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:22:54