دوشنبه 24 مهر 1391 تماس با بیمارستان
تلفن: تلفن: 02637305001 02637305002 دورنگار: 02637305003
نشاني: نشانی : استان البرز کرج جاده محمد شهر به ماهدشت بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی shariati.hospital@abzums.ac.irتلفن:
02637305001
02637305002
دورنگار:
02637305003
shariati.hospital.kj@iran.ir

نشانی : استان البرز  کرج جاده محمد شهر به ماهدشت بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی
 
    جهت نمایش کامل نقشه بیمارستان اینجا کلیک کنید


دوشنبه 1 مرداد 1397   20:13:20

تصویر ها