لینک های ویژه

تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران
سامانه مکانیزه اداره کل تجهیزات پزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی
مهندسی پزشکی
بانک جامع مقالات پزشکی
اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
Top Health News ScienceDaily
چند لحظه صبر كنيد
Latest Science News ScienceDaily
چند لحظه صبر كنيد
بيشتر
آموزش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دوشنبه 1 مرداد 1397  
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تماس با بیمارستان
 • تماس با بیمارستان
  تلفن:
  02637305001
  02637305002
  دورنگار:
  02637305003

  نشانی : استان البرز کرج جاده محمد شهر به ماهدشت بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی

  shariati.hospital@abzums.ac.ir

گالری تصاویر