اخبار و اطلاعیه ها
جراحی مورد رادیکال نفرکتومی با توده ۱۸سانت کیستیک و با تشخیص نهایی  کیست هیداتیک در بیمارستان دکتر علی شریعتی توسط دکتر ابراهیم رسولیان هروی، متخصص اورولوژی این بیمارستان انجام پذیرفت. 

بیمار خانم ۶۰ساله با درد مبهم پهلوی چپ 
سونوگرافی: توده کیستیک کلیه چپ
سی تی اسکن: توده ۱۸سانت کیستیک کلیه چپ با احتمال کیست هیداتیک یا RCCکیستیک
تشخیص نهایی:  کیست هیداتیک
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:18:15

تصویر ها