اخبار و اطلاعیه ها

همزمان بادهه کرامت ،کاروان زیرسایه خورشید (خادمان حرم رضوی) وپرچم متبرک بارگاه حرم رضوی وارد بیمارستان شریعتی ماهدشت کرج شد ، مورد استقبال گرم مسؤلین ، پرسنل درمانی ،اداری ومتدین ودوستدار اهل بیت عصمت وطهارت (ع) قرارگرفت .
مراسم پرچم گردان حرم مطهر امام هشتم شیعیان (ع) بمناسبت دهه کرامت در کلیه ی بخشها اعم از بخش دیالیز ، اورژانس ، زایشگاه ، اتاق عمل ، بخش زنان ، بخش مردان ، icu، ccu ،: فیزیوترابی برگزارومورداستقبال بیماران قرارگرفت ونذورات خودرا به متولیان وخادمان حرم رضوی تحویل دادند .

گزارش تصویری خادمان حرم رضوی توسط مسؤل محترم روابط عمومی بیمارستان :     

عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:16:58

تصویر ها