اخبار و اطلاعیه ها
يکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی مبارك باد.

 
عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 1 فروردين 1397   16:36:18

تصویر ها