اخبار و اطلاعیه ها
يکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی مبارك باد.

 
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:15:45

تصویر ها