اخبار و اطلاعیه ها
آگهی مزایده
 
به اطلاع می رساند بیمارستان دکترعلی شریعتی کرج قصد دارد نسبت به واگذاری بخش فیزیوتراپی خود به یکی از افراد حقیقی یا حقوقی ذیصلاح در قالب قرارداد مشارکتی اقدام نماید.
علاقمندان می توانند ضمن بررسی دقیق موضوع ظرف مدت 24 روز کاری از 02/10/96 لغایت 28/10/96 جهت اخذ اوراق شرکت در استعلام بهاء و تکمیل و ا رسال درصد پیشنهادی خود به امور اداری بیمارستان به آدرس: کرج جاده محمدشهر به ماهدشت بلوار امام خمینی(ره)- بیمارستان دکتر علی شریعتی شماره تماس 37316974-026 مراجعه نمایند.
 


شرایط اختصاصی :
  1. شخص/شرکت برنده می بایست مبلغ 000/000/300 ریال جهت بخش فیزیوتراپی این مرکز هزینه نماید.
  2. کلیه دیوارها ، سطوح ، سرویس بهداشتی کاشی شود.
  3. کلیه وسایل و ملزومات مصرفی بخش فیزیوتراپی تعویض و نونوار گردد.
  4. تعداد کابین ها جهت مراجعین افزایش یابد.
  5. تجهیزات پزشکی بخش فیزیوتراپی افزایش یابد.
 
 

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:23:55

تصویر ها