اخبار و اطلاعیه ها
در روز جهانی رادیولوژی (8 نوامبر) مراسمی در مرکز رادیولوژی بیمارستان با حضور پرسنل و مدیریت برگزار گردید و در آن مراسم از کارمند نمونه رادیولوژی تقدیر به عمل آمد.
چهارشنبه 1 فروردين 1397   16:41:21

تصویر ها