اخبار و اطلاعیه ها
در روز جهانی رادیولوژی (8 نوامبر) مراسمی در مرکز رادیولوژی بیمارستان با حضور پرسنل و مدیریت برگزار گردید و در آن مراسم از کارمند نمونه رادیولوژی تقدیر به عمل آمد.
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:15:03

تصویر ها