اخبار و اطلاعیه ها
در هر دو رتبه بندی بر اساس ایندکس بهبود کاهش هزینه تعمیرات و در رتبه بندی بر اساس شاخص های      12 گانه بیمارستان دکتر شریعتی رتبه اول را کسب نموده است .
لذا دکتر حمید رئیس بیمارستان دکتر شریعتی با اهدای لوح تقدیر و پاداش از خانم مهندس فاطمه دانش قدمی تقدیر نمود .


چهارشنبه 1 فروردين 1397   16:35:32

تصویر ها