اخبار و اطلاعیه ها
جلسه اي در خحصوص بحران زلزله غرب كشورر با حضور دكتر بابايي رياست محترم مركز فوريت هاي پزشكي 115 و مهندس جعفري مسئول محترم ستاد بحران كرج، دكتر تاريقلي شهردار محترم كرج و آقاي حيدر پور رييس محترم شوراي ماهدشت  در محل دفتر رياست بيمارستان شريعتي با حضور رياست ومديريت محترم بيمارستان برگزار گرديد.
عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 27 دي 1396   21:25:09

تصویر ها