اخبار و اطلاعیه ها
در روز جهانی رادیولوژی (8 نوامبر) مراسمی در مرکز رادیولوژی بیمارستان با حضور پرسنل و مدیریت برگزار گردید و در آن مراسم از کارمند نمونه رادیولوژی تقدیر به عمل آمد.
چهارشنبه 27 دي 1396   21:32:00

تصویر ها